Kế Toán Viên

Mô tả công việc:

1.Kiểm tra chi phí công tác của nhân viên bán hàng toàn quốc và hạch toán vào phần mềm ERP, lập hồ sơ thanh toán

2.Kiểm tra đối chiếu chi phí hoạt động của các văn phòng và hạch toán vào phần mềm ERP, lập hồ sơ thanh toán

3.Quản lý các khoản tạm ứng của nhân viên và Quản lý công nợ các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan chi phí hoạt động văn phòng

4.Trích trước chi phí khuyến mãi, quảng cáo có đối chiếu với chương trình đã đăng ký theo quy định. Hàng tháng thực hiện đối chiếu, điếu chỉnh theo chi phí thực tế phát sinh.

5.Lập báo cáo quản trị chi phí bán hàng hàng tháng theo yêu cầu

6.Hỗ trợ các bộ phận kế toán khác theo yêu cầu của KKT/ Trưởng phòng TCKT

Yêu cầu:

1. Bằng cấp, kinh nghiệm:

- Cử nhân Tài chính, Kế toán.

- Tối thiểu 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán.

2. Kỹ năng kỹ thuật:

- Kỹ năng Microsoft Office là bắt buộc.

3. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp

- Làm việc nhóm. Khả năng lãnh đạo

- Chủ động trong công việc

4. Tính cách

- Cẩn thận, ý thức trách nhiệm.

Chia sẻ

Văn phòng giao dịch tại HCM:

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế 
Tầng 16 – Tòa nhà Viettel Complex Building, Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q.10, TP.HCM
Tel:+84(28)2218 9189
Fax:+84(28)6686 9188


Thông tin sản phẩm hoặc các câu hỏi liên quan, vui lòng gửi thông tin theo mẫu bên dưới hoặc địa chỉ email. Email : contact@wonderfarmonline.com

Hotline : +84 (28) 3815 5855