THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (CHAI PET)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (CHAI PET)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM-08022023

Thông báo thay đổi nhãn sản phẩm –- Nước Me, Nước Sâm Cao Ly, Nước Sữa Dừa, Nước Yến Cao Cấp, Trà Bí Đao Ít Đường, Nước Yến Ngân Nhĩ, Nước Chanh Dây Wonderf...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM

Thông báo thay đổi nhãn sản phẩm –- Kirin Latte Trà Sữa, Thức uống Đào sữa Kirin Latte, Thức uống hỗn hợp Dâu sữa Kirin Latte, Thức uống Mẵng cầu sữa Kirin...
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC CHANH DÂY WONDERFARM

Interfood thông báo thay đổi một số nội dung trong Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước Chanh Dây Wonderfarm (WONDERFARM PASSION FRUIT JUICE)
Xem chi tiết

THÔNG CÁO TIN TỨC

TẬP ĐOÀN KIRIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CỦA VI KHUẨN CÓ LỢI “LACTOCOCCUS LACTIS STRAIN PLASMA” DO TẬP ĐOÀN NGHIÊN CỨU TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y HỌ...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ WONDERFARM VÀ TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST & WONDERFARM WINTER MELON TEA)

Interfood thông báo thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm - NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ WONDERFARM VÀ TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST & WOND...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM - NƯỚC ME WONDERFARM – NƯỚC SÂM CAO LY WONDERFARM - NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM - NƯỚC YẾN CAO CẤP WONDERFARM – TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM ÍT ĐƯỜNG

Interfood thông báo thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm - NƯỚC ME WONDERFARM – NƯỚC SÂM CAO LY WONDERFARM - NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM - NƯỚC YẾN CAO CẤP WOND...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER GRAPES)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER GRAPES)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER ORANGE AND LEMON)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER ORANGE AND LEMON)
Xem chi tiết