THÔNG BÁO - Mục đích sử dụng về Dữ liệu Cá nhân của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

THÔNG BÁO - Mục đích sử dụng về Dữ liệu Cá nhân của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Xem chi tiết

Thông tin chung

Thông tin chung
Xem chi tiết

KIRIN toàn cầu

KIRIN toàn cầu
Xem chi tiết

Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập
Xem chi tiết

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh
Xem chi tiết

Thông điệp từ Tổng Giám đốc

Công ty chúng tôi có hai thương hiệu lớn là WONDERFARM và KIRIN. WONDERFARM là thương hiệu của nhiều thức uống truyền thống rất quen thuộc ở Việt Nam như:...
Xem chi tiết